ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΓΡΟ-ΟΜΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ «ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» 

Αναρτήθηκε τη Κατηγορία: Περιβάλλον, Φύση και Ζωή.

 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια Άγρο-oμοιοπαθητικής, Ομοιοπαθητικής που εφαρμόζεται στις γεωργικές καλλιέργειες. Η Άγρο-Ομοιoπαθητική ως εξισορροπιστής γης και φυτών.
Διδάσκων του σεμιναρίου είναι ο καθηγητής Radko Tichavsky, ο οποίος είναι Μεξικανός άγρο-ομοιοπαθητικός.

Ο Radko Tichavsky (ένας από τους πιο πρωτοπόρους δασκάλους της ομοιοπαθητικής που εφαρμόζεται στα φυτά) θα προσεγγίσει το θέμα του σεμιναρίου τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσει το άγρο-οικοσύστημα, τη βιοδυναμική και την άγρο-ομοιοπαθητική σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο ζωντανό όραμα, θα προτείνει για τη μέθοδο και για τον προσδιορισμό της ομοιοπαθητικής θεραπείας στις καλλιέργειες (simillimum) χρήσιμου για την επίλυση των ασθενειών των φυτών.
Επιπλέον ο κ. Tichavsky θα επισκεφτεί κτήματα των συμμετεχόντων μετά τη λήξη του σεμιναρίου – για όσους επιθυμούν να δηλώσουν ενδιαφέρον θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δηλώστε συμμετοχή
10% έκπτωση για όσους καταβάλουν την προκαταβολή έως τις 15/4/2018 !

Τηλ. επικοινωνίας: 6973730291, Γκέκα Μαργαρίτα

Leave a Reply